Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

אור מיוחד במינו בחג חנוכה

עשרות דיירי עמותת עדי עם מוגלות שכלית התפתחותית מורכבת הדליקו נר שני של חנוכה עם בני משפחותיהם, מתנדבי ועובדי עמותת עדי.
עיתון מעריב

פעול הדלקת נרות נשמעת אולי פשוטה וקלה לביצוע  אבל עבור דיירים עם מוגבלויות מדובר בפסגה נוספת שהם זכו לכבוש ולוותה בהתרגשוןת רבה שכן לראשונה בחייהם- הדליקו בעצמם את נרות החנוכה, לאחר מכן חילקו לביבות למשתתפי האירוע החגיגי

מנכלית מרכז עדי בגדרה נעמה סודקוביץ: לאנשים עם מוגבלויות מגיע להיות שווה בחברה הישראלית ולחיות בכבוד כמו כולם. אנחנו מובילים פרויקט לתיקון עולם כדי לשנות את היחס לאנשים עם מוגבלויות בחברה, אני מתפללת שנרות החנוכה יעזור לנו לראות את האור שיש בכל אדם

חפש