Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

ידיעות השרון: בשם הבן והתהליך

בבית ספר תיכון למדעים ולאמנויות 'רוטברג- רמת השרון' מרחיבים את מסר תכנית 'תיקון עולם' באמצעות פעילות עצמאית לטובת חשיפה מרבית של התלמידים לאנשים עם מוגבלות, להתנדבות ולמעורבות בקהילה.,

 

במסגרת פרויקט 'מעורבים' תלמידי מגמת תקשורת ביימו והפיקו סרטונים הנוגעים לקבלת השונה, הכלה, מחיקת סטיגמות ושינוי ביחס כלפי אנשים עם מוגבלות. התלמידות שירי דנמן, עדי זיסו, ליה עמר ושירן עמרני בחרו לעסוק בסרטון בנקודת מבט של אב לילד עם צרכים מיוחדים, בדגש על קשיים, אתגרים ותגובות הסביבה. את שאלון הסרטון ניסחו לאחר שהשתתפו במפגש עם אב לילד עם צרכים מיוחדים- במסגרת תכנית 'תיקון עולם'.

 

במהלך שנת הלימודים התארחו בבית הספר מרצים מובילים בנושא 'חברת מופת' ויחס ראוי כלפי אנשים עם מוגבלות, לצד פעילות ענפה במסגרת 'תיקון עולם': מפגש עם מייסד ומאמן בפועל בית הספר לשיט עיוורים- איתם ישראלי, מפגש נוסף  נערך עם הספורטאי הפאלימיפי אסף יסעור ובמהלך השנה קיימו 2 טיולים- משותפים עם אנשים מוגבלות- בשיתוף חברת פארטרק.

 

 

על המפגש המרתק עם המרצה דני אור פוקס והתהליך החינוכי במהלך השנה-
ידיעות השרון- בני קימרון
קול ברמה- קרן שלהבת

 

 

קול ברמה- הסרט מלמד לקבל את מי ששונה מאיתנו

 

 

 

בשם האב- ידיעות השרון

חפש