Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

בצפון, בדרום ובמרכז: היוזמה החדשה למפגשי סלון יחד עם אנשים עם מוגבלות

'צמד בסלון'- כרמיאל: עיתון 'מלך הגליל' 

 

 

'צמד בסלון' נתיבות: 'עליתון- השבועון לנגב'

 

חפש