הרשמה לתכנית תיקון עולם לחינוך היסודי

תודה על הצטרפותכם/ן לתכנית "תיקון עולם" של עמותת עדי

תכנית 'תיקון עולם- עדי' נועדה לשנות עמדות של בני נוער ביחס לאנשים שחיים עם מוגבלות. התכנית מובילה לאחריות חברתית וטיפוח הדור הצעיר לקבלת האחר – בחברה הישראלית

  • כיתה אכיתה בכיתה גכיתה דכיתה הכיתה ו

חפש