Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

משתלמים בחינוך במרכז עדי- נחלת ערן

לומדים חינוך על הרצף- מנחם רהט- עלון שבת 'מצב הרוח': סטודנטים לחינוך מיוחד ממכללת 'אורות ישראל' יצאו לסיור לימודי והיכרות- במוסדות לילדים על הרצף האוטיסטי- בית אקשטין ו'מרכז עדי נגב- נחלת ערן' 

 

הסיור נפתח בבית אקשטיין- רחובות, בהובלת התלמיד מאיר החי עם אוטיזם, מאיר סיפר לסטודנטים על קשיים ואתגרים מול סביבה שלא הבינה אותו: " למרות הקושי בהבנת המצב החברתי, אני לא מוותר לעצמי ומשתתף בחוגים, מנסה להיות כמה שיותר מעורב בקהילה, בזכות בית אקשטיין אני מרגיש שהתקדמתי מאוד מבחינה חברתית והביטחון שלי עדי"

 

זיו נבון מנהל מוסד סיפר על יחודיות פעילות המוסד, לאחר מכן הסטודנטים המשיכו בסיור במרכז 'עדי נגב- נחלת ערן' המנוהל על ידי חתן פרס ישראל אל"מ דורון אלמוג וסגן שר החינוך לשעבר אבי וורצמן

 

חפש