[cs_content][cs_section bg_image="http://tikunolam.adi-il.org/wp-content/uploads/2018/02/Back12.jpg" parallax="true" separator_top_type="none" separator_top_height="50px" separator_top_inset="0px" separator_top_angle_point="50" separator_bottom_type="none" separator_bottom_height="50px" separator_bottom_inset="0px" separator_bottom_angle_point="50" style="margin: 0px;padding: 45px 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" class="cs-hide-sm cs-hide-xs" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_gap size="140px"][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/5" style="padding: 0px3 0px 0px;"] [/cs_column][cs_column bg_color="hsl(0, 0%, 100%)" fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="3/5" style="padding: 30px;"][x_custom_headline level="h1" looks_like="h1" accent="false" class="man"]הרצאות[/x_custom_headline][cs_text]

במהלך שנת הלימודים, משתתפי מיזם 'תיקון עולם' עורכים היכרות עם דמויות משמעותיות בחברה הישראלית, אישים בעלי סיפור אישי מעורר השראה. המרצים משתפים כיצד הם מתמודדים עם מוגבלויות אישיות או של אחד מבני משפחתם. המרצים מציגים את סיפורם מנקודת מבט אישית, במטרה להטמיע את חזון התכנית בקרב בני הנוער. בתי הספר יוכלו לקיים הרצאה זו במסגרת פעילות של התלמידים או לשלב זאת עם הזמנת הורי הילדים המשתתפים במיזם להרצאה משותפת להורים וילדים

בשלב נוסף, משתתפי המיזם מצטרפים לסדנה חווייתית הכוללת הרצאה אינטראקטיבית ופעילות חווייתית, דרכה נחשפים לאתגרים ולסיטואציות יומיומיות איתם מתמודדים אנשים עם מוגבלויות, כך מתאפשר לבני נוער להאזין ולחוש באופן ישיר קשיים עימם מתמודדים אנשים עם צרכים מיוחדים.
משך המפגש: כשעתיים

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/5" style="padding: 0px3 0px 0px;"] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax="false" separator_top_type="none" separator_top_height="50px" separator_top_inset="0px" separator_top_angle_point="50" separator_bottom_type="none" separator_bottom_height="50px" separator_bottom_inset="0px" separator_bottom_angle_point="50" style="margin: 0px;padding: 45px 0px;"][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px;"][x_custom_headline level="h1" looks_like="h1" accent="false" class="cs-ta-center man" style="margin-bottom:10px !important;"]הרצאה מעוררת השראה[/x_custom_headline][x_image type="none" src="http://tikunolam.adi-il.org/wp-content/uploads/2018/02/border-1.png" alt="" link="false" href="#" title="" target="" info="none" info_place="top" info_trigger="hover" info_content=""][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container="true" marginless_columns="false" style="margin: 0px auto;padding: 0px;"][cs_column fade="false" fade_animation="in" fade_animation_offset="45px" fade_duration="750" type="1/1" style="padding: 0px3 0px 0px;"][x_raw_content][ess_grid alias="lecture"][/x_raw_content][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

חפש