סרטים- הקרנה ודיון קבוצתי

לבתי ספר השותפים למיזם 'תיקון עולם' מתאפשר לבחור 'סרט מיוחד'  מתוך מגוון  סרטים איכותיים- בנושאי מוגבלות ושילוב אנשים עם צרכים מיוחדים.

הסרטים משלבים אלמנט תרבותי בשיח החינוכי של מיזם 'תיקון עולם'. בהקרנות השונות מופיעים אנשים עם מוגבלויות שונות ובדרכם- מתארים וממחישים התמודדות אישית עם מוגבלות בעולם רווי סטריאוטיפים ודעות קדומות.

לאחר ההקרנה מתקיים דיון כיתתי בנושא יחס נכון לאנשים עם צרכים מיוחדים, כאשר התלמידים זוכים לעידוד לשתף בתחושות וברגשות, חלקם אף בוחרים להיחשף בפני חבריהם לכיתה ולהשפיע במסע לשינוי יחס החברה לאנשים עם צרכים מיוחדים ולעידוד התנדבות למען הקהילה.

משך זמן הקרנה ודיון: 60 -120 דקות

רשימת סרטים אורחים

חפש