אנשי קשר תיקון עולם

בתאל קטורזה

מנהלת תוכנית תיקון עולם batelk@adi-il.org

נוי צברי

רכזת מחוז מרכז noyzabari93@gmail.com

קארן הלוי

מנהלת תחום קהילה karena@adi-il.org

נטע לי קרוצי

רכזת מחוז דרום netaliek@adi-il.org

?????????

רכזת מחוז צפון