אנשי קשר תיקון עולם

קארן הלוי

מנהלת תחום הדרכה ויסודי-צפון, 050-6978403

ליהי שוגר

מנהלת אדמיניסטרציה והנהלת חשבונות, 054-5888332

חנהלה טוויזר
רכזת מחוז דרום + שפלה, 050-8445040
דבורי רוקח

רכזת מחוז מרכז, 050-6778635

בתאל קטורזה- כהן
מנהלת התוכנית החינוכית, 054-5617545
אורטל גרסיה נתניה

רכזת מחוז דרום, 054-2445497

נטע לי קרוצי

מנהלת תחום קהילה ויסודי- מרכז-דרום, 050-3895669

נעה דור-און

רכזת מחוז צפון, 055-8859102

אנשי קשר תיקון עולם

בתאל קטורזה כהן

מנהלת תוכנית 'עדי תיקון עולם' 054-5617545

נטעלי קרוצ'י

מנהלת תחום קהילה ודרום 'עדי תיקון עולם' 050-3895669

ליהי שוגר

מנהלת אדמיניסטרציה והנהלת חשבונות 'עדי תיקון עולם' 054-5888332

אורטל גרסיה נתניה

רכזת תחום הדרכה ומחוז דרום 'עדי תיקון עולם' 054-2445497

ירדן אוזן

מנהלת תחום חינוך והשתלמויות 'עדי תיקון עולם' 054-6386931

נעה דור-און

רכזת מחוז צפון, מערך מתנדבים ומפעילים חיצוניים 'עדי תיקון עולם' 055-8859102

חנהלה טויזר

מנהלת תחום שותפויות ומחוז שפלה 'עדי תיקון עולם' 050-8445040

דבורי רוקח

רכזת מחוז ירושלים 'עדי תיקון עולם' 050-6778635

חפש