אנשי קשר תיקון עולם

קארן הלוי

מנהלת תחום הדרכה ויסודי-צפון, 050-6978403

ליהי שוגר

מנהלת אדמיניסטרציה והנהלת חשבונות, 054-5888332

חנהלה טוויזר
רכזת מחוז דרום + שפלה, 050-8445040
דבורי רוקח

רכזת מחוז מרכז, 050-6778635

בתאל קטורזה- כהן
מנהלת התוכנית החינוכית, 054-5617545
אורטל גרסיה נתניה

רכזת מחוז דרום, 054-2445497

נטע לי קרוצי

מנהלת תחום קהילה ויסודי- מרכז-דרום, 050-3895669

נעה דור-און

רכזת מחוז צפון, 055-8859102

אנשי קשר תיקון עולם

ליהי שוגר

מנהלת אדמיניסטרציה והנהלת חשבונות, 054-5888332

בתאל קטורזה- כהן

מנהלת התוכנית החינוכית, 054-5617545

קארן הלוי

מנהלת תחום הדרכה ויסודי-צפון, 050-6978403

נעה דור-און

רכזת מחוז צפון, 055-8859102

נטע לי קרוצי

מנהלת תחום קהילה ויסודי- מרכז-דרום, 050-3895669

דבורי רוקח

רכזת מחוז מרכז, 050-6778635

חנהלה טוויזר

רכזת מחוז דרום + שפלה, 050-8445040

אורטל גרסיה נתניה

רכזת מחוז דרום, 054-2445497

חפש