5. יוצאים לקהילה

הרעיון:
התלמידים מתכננים ומיישמים תכנית מעורבות בקהילה למען אנשים עם מוגבלויות.

משך:
45 דקות.

מטרות:

 • להעצים את התלמידים ולעודד אותם להוביל מיזמים התנדבותיים למען אנשים עם מוגבלויות.
 • להניע את התלמידים לאתר אתגרים אפשריים של אנשים עם מוגבלויות בסביבתם.
 • לעודד את התלמידים לשתף פעולה ולבחור מיזם יצירתי בר מימוש.
 • להפיץ את רוח תיקון עולם באופן מעשי אל הקהילה.

ציוד וחומרים:

 • דבקיות בכמה צבעים
 • כ-5 בריסטולים
 • הערה חשובה: רצוי ששיעור זה יועבר על ידי נציגי פרלמנט תיקון עולם בבית הספר.
 • חשוב שהמוטיבציה להתנדבות תהיה פנימית, ולכן חשוב שהתלמידים יבחרו בעצמם את תכנית ההתנדבות שלהם ויתכננו אותה.
  כדי לכוון לכיוונים מעשיים, כדאי לחשוב מראש ולהציע לכיתה רעיונות למיזמים התנדבותיים משלכם. אפשר להיעזר ברעיונות שמופיעים באתר תיקון עולם.

מהלך הפעילות:
1. זיהוי בעיות וחשיבה משותפת על פתרונות (10 דקות)
א. נסביר: בשיעור זה נקדיש מחשבה ליישום הרעיונות שלמדנו בתיקון עולם באופן מעשי ומחוץ לבית-הספר.
ב. נתחלק לכ-5 קבוצות.
ג. (בקבוצות) התלמידים יחשבו על אתגרים שאנשים עם מוגבלויות בסביבתם הקרובה עשויים להתמודד איתם. לאחר מכן, הם יבחרו אתגר אחד, שלדעתם הם יוכלו לעזור לפתור.
ד. כל קבוצה כותבת את הבעיה שבחרה על בריסטול, כך שליד כל בעיה יישאר מקום לכתיבת רעיונות לפתרונה. את הבריסטולים תולים על קיר הכיתה.

דוגמאות לבעיות:

 • בשכונה שלנו יש הרבה מקומות שאינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות.
 • לאנשים עם מוגבלויות בסביבה שלנו אין מספיק פעילויות חברתיות.
 • בסביבה שלנו מדברים בשפה לא מכבדת כלפי אנשים עם מוגבלויות (במקום "אנשים עם מוגבלויות" אומרים "מוגבלים", במקום "משתמשת בכיסא גלגלים" אומרים "מרותקת לכיסא גלגלים")

ה. התלמידים ישוטטו בכיתה, יקראו את הבעיות, ויכתבו מסביב לבעיות שמופיעות על הבריסטולים רעיונות לפתרונן. למשל, מתחת לבעיה "מחסור בפעילויות חברתיות", אפשר לכתוב: "ארגון יום כיף משותף".
ו. לאחר שהושלמו כל הרשימות, לוקחים עוד כמה רגעים לשוטט ולקרוא את מה שכתבו האחרים.
ז. משוחחים על רעיונות אחדים: למה הדבר חשוב? למי הוא יעזור? איך נוכל לבצע אותו? מה תהיה התוצאה?
2. בחירת המיזם ובניית תכנית פעולה (35 דקות)
א. מצמצמים את רשימת הרעיונות. משאירים את אלה שהתלמידים סבורים שהם הטובים ביותר (כלומר: הרעיונות היעילים ביותר לטיפול בבעיות, המשמעותיים ביותר, המעשיים ביותר וכדומה). חשוב לשמור על כיוון מעשי. אל תחששו לוותר על רעיונות – תוכלו תמיד ליישם עוד פעולות של התנדבות לקהילה בעתיד (-:
ב. מגיעים להחלטה על פעולה אחת של התנדבות, שאפשר לעשותה בקהילה בשבועות הקרובים. למשל, הזמנת בני נוער עם מוגבלויות למפגש חווייתי משותף או העלאת מחזה בשיתוף עם אנשים עם מוגבלות.
ג. מכינים תכנית מפורטת ולוח זמנים לביצועה. חשוב לאפשר לכל מי שרוצה להשתתף, לעשות חלוקת תפקידים שמושתתת על היכולות של כל אחד, ולשים לב להישאר מעשיים. מבין המשימות השונות בתכנית, כדאי לבחור גם 2 כתבים, שיתעדו את הפעולה הכיתתית, וידווחו עליה בכתב לכלל בית הספר ולתיקון עולם.
ד. נציגי פרלמנט תיקון עולם יהיו אחראים לבדוק מה דרוש למתנדבים כדי לבצע את המיזם ולעדכן את רכז תיקון עולם.

שיעור מס' 5- יוצאים לקהילה להדפסה לחץ/י כאן
לרשותכם בכל פנייה ובקשה: 08-8511668 | Tikun.olam@aleh-israel.org

 

חפש