בית ספר דליית אל כרמל

התנסות בתחושת מוגבלות: תלמידי קבוצת 'תיקון עולם' בבית ספר דליית אל כרמל התבקשו להרכיב טירה ממשחק מגנטי כאשר לכל תלמיד נלקח 'חוש' במסגרת משחק תקידים שהוטל על קבוצת התלמידים: ראיה שמיעה, קול ומישוש.בדרך זו התלמידים חוו מה היא הרגשת אדם עיוור,  אילם,  קטוע יד. בסיום ההתנסות ובניית טירת המגנטים התלמידים שנבחרו ל'שחקני תחושה' נשאלו איך הרגישו ומה החוויה תיצרב בהם. דיאן שקיבלה להתנסות בהמחשת 'כיסוי עיניים' סיפרה שהרגישה 'אדם

חפש