Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

סדנת נגישות ולמידה על מוגבלות סמויה

בפעילות במסגרת 'תיקון עולם' בהשתתפות כ 90 תלמידי 'רעות- ירושלים' משכבה ט', נציגי עמותת לטם קיימו 'סדנת נגישות' ושיח פתוח בהובלת מדריכים ומרצים החיים עם מוגבלות- פיזית ונפשית.

 

בשלב ראשון התלמידים התנסו בביצוע פעולות כאשר חוש המישוש, שמיעה או ראיה מנוטרל, כאשר הם נזקקים לעזרת הסביבה או בעזרת מציאת פתרונות חלופיים.

 

בשלב שני נערך מפגש קבוצתי בהובלת שרית סמואל שסיפרה לתלמידים על החיים עם ניוון שרירים והצורך שלה להיעזר בכסא גלגלים. סמואל- מורה בביה"ס לחינוך מיוחד 'אילנות- ירושלים' שחזרה חוויות ילדות, כתלמידה, והאתגר שפגשה בהמשך חייה, לאחר שסיימה לימודי הוראה והתקשתה למצוא מקום עבודה מתאים.

 

מאוחר יותר נערכה 'הדרכת חדר מורים' בנושא מוגבלות נפשית ומוגבלות סמויה. יורם שוורץ מקבוצת "סליחה על ההפרעה" שיתף את המורים בסיפור חייו, לאחר מכן קיימו התנסות קצרה כדי להמחיש איך נראה חוסר הבנה בין אנושי כאשר אנשים לא מכירים במוגבלות ובתופעות שבעקבותיה.

 

רכזת מעורבות חברתית בבית הספר- אורה דהן: "הסדנה הייתה מעשירה ומחכימה, כל התלמידים השתתפו בפעילות התנסותית. התלמידים והמורים חוו ממדים שונים שנוגעים לסוגיית נגישות והיכרות עם מושגים בחיים של אנשים עם מוגבלות".

 

תודה מיוחדת לצוות המורים שנרתמו להפקת הסדנה, לשירן, ולכל המורים שהצטרפו להרצאה.

חפש